Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisteri

Leppäniemen Hirsihuvilat Oy, asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot tiedusteluille

Verkkosivustomme osoite on: https://www.hirsihuvilat.com

Yritys: Leppäniemen Hirsihuvilat
Y-tunnus: 3396271-6
Osoite: Leppäniementie 194
Postinumero: 14700
Postitoimipaikka: Hauho
Puhelinnumero: 0400925077
Sähköpostiosoite: hirsihuvilat@hirsihuvilat.com

3. Mihin rekisteriä käytetään?

Yhteydenottojen kautta kerättäviä tietoja käytetään yhteydenpitoon sekä asiakassuhteen kehittämiseen. Tallennamme yhteystiedot, jotta voimme vastata relevantisti soittoihin tai viesteihin.

4. Mitä rekisteriin tallennetaan? 

Asiakasrekisteri käsittää Leppäniemen Hirsihuviloilla majoittuneiden asiakkaiden tietoja. Rekisterisisältö kattaa mm. seuraavat tiedot: henkilön nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilatut palvelut ja asiakkaan lähettämät viestit

5. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

6. Miten tietoja kerätään?

Henkilötietoja kerätään vain henkilöltä itseltään yhteydenottojen yhteydessä. Verkkosivuston anonyymejä kävijätietoja kerätään verkkoanalytiikkatyökalujen avulla.

7. Asiakastietojen luovutus ja siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Matkustajarekisteri – Suomen lain määrittelemä matkustajailmoitus täytetään sisäänkirjautuessa majoituskohteeseen. Lain taustalla on Shengen-sopimus. Matkustajailmoitus ja niistä muodostuva rekisteri ylläpidetään manuaalisesti ja säilytetään suojatusti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Ympäristö on suojattu asianmukaisilla palomuureilla ja muilla teknisillä turvatoimilla.

Matkustajarekisteriä ei ylläpidetä sähköisesti ja tiedot ovat suojattuna Leppäniemen Hirsihuviloiden toimesta lukituissa tiloissa.

9. Oikeus rekisteröidyn tietojen tarkastukseen, poistamiseen ja korjaamiseen

Asiakkaalla on aina oikeus pyytää selontekoa hänestä tallennetuista henkilötiedoista, pyytää niiden poistamista ja korjaamisesta. Joitakin tietoja ei voida poistaa, sillä laki edellyttää Leppäniemen Hirsihuviloilta niiden säilyttämistä (esimeriksi matkustajarekisterin minimisäilytysaika on yksi vuosi majoitusajankohdan alusta).

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Sivustomme käyttää evästeitä hyvän käyttökokemuksen varmistamiseksi. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan anonyymisti sivuilla vierailevat kävijät sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Emme käytä evästeitä mainontatarkoituksiin.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.