Yleiset varausehdot

Leppäniemen Hirsihuvilat noudattaa lomamökkien vuokrauksessa näitä sopimusehtoja. Nämä ehdot sitovat kumpaakin osapuolta sen jälkeen, kun asiakas on tehnyt varauksen sähkpostitse tai puhelimitse Leppäniemen Hirsihuviloille.


Varauksen tekeminen ja maksu

 • Varauksen tekijän tulee olla varausta tehdessään täysi-ikäinen (18 vuotta täyttänyt).

 • Kun asiakas on tehnyt varauksen, asiakkaalle lähetetään kaksi laskua, varausmaksu 20% lomamökin vuokrahinnasta. Asiakas voi myös maksaa varauksen kokonaisuudessaan heti, jolloin vahvistus, lomakohteen omistaja-/huoltajatiedot ja ajo-ohje avainten luovutus paikkaan tai lomakohteeseen lähetetään asiakkaan sähköpostiin heti.

 • Kaikki laskuihin liittyvät huomautukset on ilmoitettava laskuttajalle 7 vuorokauden sisällä laskun päiväyksestä. 

 • Lomakohteen varausmaksu (20%) on maksettava 14 päivän sisällä laskussa mainitulle tilille. Maksettaessa laskun numero laitetaan viestikenttään. Mökin vuokra on maksettava viimeistään kaksi viikkoa ennen lomakohteeseen saapumista tai sopimuksen mukaan. Loppusuoritus sisältää koko oleskeluajan vuokran (20% varausmaksua lukuunottamatta). Jos kohteeseen tehdään varaus lyhyellä varoitusajalla, eli alle 29 vuorokautta ennen saapumista, asiakas saa vain yhden laskun, joka sisältää kaikki vuokraan liittyvät kulut. Varausmaksua ei tässä tapauksessa laskuteta erikseen. 

 • Varaus on vahvistettu, kun asiakas on maksanut varausmaksun (20 % lomakohteen vuokrahinnasta) eräpäivään mennessä tai varausmaksun ja loppusuorituksen yhdellä kertaa. Maksamatta jättäminen ei kuitenkaan ole peruutus.

Varauksen peruuttaminen ja muuttaminen

 • Peruutus on aina tehtävä sähköpostilla osoitteeseen hirsihuvilat@hirsihuvilat.com. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut omistajalle.

 • Jos asiakas peruuttaa varauksen, ei varausmaksun osuutta (20 prosenttia lomakohteen vuokrahinnasta) palauteta.

 • Mikäli varaus peruutetaan muusta syystä kuin alla mainitusta syystä myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen vuokrauksen alkua tai sen aikana, ei asiakkaan suorittamia maksuja palauteta lainkaan.

 • Mikäli peruutus perustuu asiakkaan tai lähisukulaisen kuolemaan, vakavaan onnettomuuteen tai sairauteen, on asiakkaalla oikeus vuokranmaksun palautukseen. Tässä tapauksessa peruutuksesta on ilmoitettava mahdollisimman pian ja peruutuksen syy on osoitettava vuokranantajalle luotettavalla tavalla (esim. virallisella lääkärintodistuksella). Tässä tapauksessa asiakkaalta veloitetaan vain varausmaksu hallintokulujen kattamiseksi. 

Vuokraajan oikeus peruuttaa varaus

 • Jos kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi omistaja perua varauksen. Omistajan on tällöin viipymättä ilmoitettava peruutuksesta asiakkaalle. Asiakkaalla on tällöin oikeus saada takaisin maksamansa palvelun kokonaishinta. 

 • Jos varaus joudutaan keskeyttämään asiakkaan häiriökäyttäytymisen takia, suoritettuja maksuja ei palauteta.

 • Ellei asiakas ole suorittanut maksuja eräpäiviin mennessä, on mökin omistajalla oikeus perua varaus ilman erillistä ilmoitusta.
  Mikäli asiakas muuttaa varausta (lomakohdetta, loman ajankohtaa, lisäpalveluja tai henkilömäärää), on Leppäniemen Hirsihuviloilla oikeus periä tästä aiheutuvina muutoskuluina 40 euroa. Muutos on tehtävä viimeistään kuusi (6) viikkoa ennen varausajankohdan alkua. Tätä myöhemmin tehtyjä muutoksia pidetään aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena.

  Jos lomakohdetta ei oteta vastaan tai se otetaan vastaan myöhästyneenä, asiakkaalla ei ole oikeutta vuokran palautukseen. Jos asiakas keskeyttää varauksensa ja poistuu lomakohteesta ennen vuokra-ajan päättymistä, ei käyttämättä jääneeltä ajalta makseta korvausta eikä asiakas ole oikeutettu vuokranpalautukseen.

Oleskelu lomakohteessa

 • Mökin avaimet luovutetaan asiakkaalle hänen etukäteen omistajalle joko puhelimitse tai kirjallisesti ilmoittamanaan arvioituna saapumisajankohtana. Mökki on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12 (ellei toisin ole sovittu).

 • Vuokraan sisältyy mökki, sauna (torpilla rantasauna), tulentekopaikat ja soutuvene sekä kaikki kohteessa sijaitsevat laitteet ja varusteet (mm. kalusteet, ruokailuastiat ja -välineet, patjat, peitot ja tyynyt, käsipyyhkeet, siivousvälineet, tiskiaine, käsisaippua, muutama talous- sekä wc-paperirulla). Lisäksi vuokra kattaa sähkön, veden, polttopuut, kaasun (torpilla) sekä jätehuollon. 

 • Mikäli asiakas ei ole varannut liinavaatteita/pyyhettä, tuo asiakas mukanaan omat liinavaatteet (tyynyliinat, lakanat ja pyyhkeet). Huomaathan, että makuupussi ei korvaa liinavaatteita. Vuodevaatteet ja pyyhe eivät sisälly hintaan, mutta ne on mahdollista vuokrata varauksen yhteydessä 10€/setti. 

 • Henkilökohtaiset hygieniatuotteet ja mausteet vuokraaja tuo itse.

 • Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset. Hinta alkaen 200€.

 • Asiakas vastaa lomakohteen huoneiden (mökki, sauna, tulentekopaikka) siivouksesta sekä jätteiden poisviennistä keräilyastioihin oleskelunsa aikana. Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Mikäli mökissä on tupakoitu, veloitamme puhdistuskulut. Puhdistustöiden hinta alkaen 50€.

 • Lemmikkieläimen tuomisesta lomakohteeseen on ilmoitettava varausta tehtäessä. Lemmikkieläimen saa tuoda vain kohteisiin, joissa se on sallittu. 

 • Ohjeita majoittujalle sekä lisätiedot lähialueen palveluista löytyvät mökistä mökkikansiosta. Omistaja ei vastaa lomakohteeseen kuulumattomien yleisten palveluiden tiedoista eikä niiden saatavuudesta loman aikana.

Henkilömäärä

 • Lomakohdetta saa käyttää enimmillään se henkilömäärä, joka on ilmoitettu lomakohteen kuvauksessa vuodepaikkamääränä tai mitä lomakohdetta varattaessa on sovittu. Juhlista ja muista tilaisuuksista, joissa lomakohteen henkilömäärä tilapäisesti ylittyy, tulee sopia ennakkoon Leppäniemen Hirsihuviloiden omistajan kanssa. Teltan ja asuntovaunun tai vuokrattavien välineiden (esim. kylpypalju) käyttö lomakohteen tontilla ilman huoltajan tai omistajan lupaa on kielletty. 

Asiakkaan velvollisuudet ja lomakohteen luovutus lähtöpäivänä

 • Asiakas luovuttaa lomakohteen ja sen avaimet lähtöpäivänä klo 12.00, ellei toisin ole sovittu. Jos asiakas lähtee muuna aikana, on avainten luovutuksesta ja vakuusmaksun palautuksesta sovittava omistajan kanssa hyvissä ajoin etukäteen.

 • Asiakas on vastuussa lomakohteelle tai sen irtaimistolle itsensä, vieraidensa tai lemmikkieläintensä aiheuttamista vahingoista vuokra-aikana ja velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot vuokrakohteen omistajalle. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava vahingoista omistajalle Jaakko Pouttu +358 400 925 077. Mikäli vahingoista, jotka voidaan katsoa asiakkaan aiheuttamiksi vuokra-aikana, ei ole ilmoitettu, asiakkaalta laskutetaan vahingoista aiheutuneet kulut vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Omistaja ei ole vastuussa asiakkaan irtaimistolle tai omaisuudelle aiheutuneista vahingoista lomakohteen vuokra-aikana.

 • Mökin siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii asiakas itse, ellei toisin ole sovittu varauksen yhteydessä. Loppusiivous sekä jätteiden poisvienti suoritetaan mökkikansiossa olevien ohjeiden mukaisesti. Lomakohteen kunto tarkastetaan asiakkaiden lähdön jälkeen. Mikäli lomakohteen loppusiivous todetaan puutteelliseksi, on omistajalla oikeus laskuttaa asiakkaalta siivousmaksu vuokra-ajan jälkeen. 

 • Lomakohde on poistuttaessa jätettävä siistiin kuntoon. Asiakas on velvollinen maksamaan lomakohteen siivoamisesta aiheutuvat kulut siinä tapauksessa, että lomakohteen sisätiloissa on tupakoitu tai siivousta ei ole suoritettu tai se on suoritettu puutteellisesti ja lomakohteen huoltaja/omistaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista.

Ylivoimainen este

 • Leppäniemen Hirsihuvilat ei vastaa sellaisesta asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta, joka aiheutuu ennalta arvaamattomasta ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai vastaavasta syystä (esim. sähkökatkot tai luonnonilmiöt kuten leväesiintymät, tai eläimet, kuten hiiret ja hyönteiset), jonka seurauksia Leppäniemen Hirsihuvilat ei kohtuudella ole voinut estää.
  Leppäniemen Hirsihuvilat ei myöskään vastaa vahingoista tai seurauksista, jotka aiheutuvat normaaleista luonnonilmiöistä.


Huomautukset ja valitukset

 • Asiakasta pyydetään viipymättä tekemään kirjallinen huomautus suoraan omistajalle lomakohteen kunnosta tai mahdollisista puutteista niiden ilmaantuessa tai varauksen aikana. Omistaja pyrkii korjaamaan asian välittömästi. Mikäli välitön valituksen teko ei ole mahdollista, voi kirjallisen valituksen tehdä omistajalle 7 vrk:n sisään vuokra-ajan päättymisen jälkeen. Tällöin sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin.

 • Jos asiakas ja Leppäniemen Hirsihuvilat eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, asiakas voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Tätä ennen asiakkaan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi). Asiaa koskevan lainsäädännön mukaan kuluttajariitalautakunta voi jättää valituksen käsittelemättä, jos kuluttaja ei ole ensin ollut yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

 • Jos asiakas ei ilmoita havaitsemiaan puutteita heti vuokra-aikana huoltajalle tai omistajalle, katsotaan lomakohteen olevan sopimuksen mukaisessa kunnossa. Vasta vuokra-ajan jälkeen ilmoitettuja puutteita ei voida yhdessä todeta, eikä Leppäniemen Hirsihuvilat ole niistä korvausvelvollinen.

Jos Teillä on loman aikana toivomuksia mökin varustuksen tai kunnon suhteen, ottakaa yhteyttä suoraan Isäntään Jaakko Pouttu +358 400 925 077. Älä anna loman mennä pilalle jonkun sellaisen puutteen tai pikkuvian vuoksi, jonka voimme hetkessä korjata.


Lämpimästi tervetuloa Leppäniemeen!